Udlandskald

Der kan via ens fastnet telefon ringes til udlandet. Udenlandskald er takseret jf. fastsatte takster.

 

Ønskes der blokeret for udenlandsopkald kan dette administreres via selvbetjening.

 

Udlandstakster  Takster

Bedøm os på