Hvad er DHCP?

Intro

DHCP eller Dynamic Host Configuration Protocol, bruges til at uddelegere IP-adresser på et netværk.

Et netværk består af en række enheder, med hver sin IP-adresse. Disse enheder kan herefter via deres IP-adresser kommunikere med hinanden på tværs af netværket.

Obs.: En IP-adresse, kan defineres som enhedens (computer, tablet, osv.) telefonnummer på netværket. IP adressen bruges til at kommunikere på det lokale netværk, og derfra ud på internettet.

 

Manglende- / Duplikeret IP?

Hvis man ikke får tildelt en IP-adresse, eller der på anden vis knyttes samme IP-adresse til to enheder, kan dette give problemer og man vil ikke være i stand til at tilgå internettet.

Opleves en sådan fejl, og man benytter en personlig router i hjemmet, bør man forsøge at genstarte routeren – for derefter at forny ens DHCP tildeling.

En duplikat IP adresse, kan skyldes ustabilitet på forbindelsen.

 

Fornyelse (Avanceret!)

Fornyelse af IP adressen via DHCP, kan foretages ved at køre følgende kommando i sin kommandoprompt/terminal:

Obs.: Foretag ikke disse ændringer, hvis du er usikker, eller ikke selv kan rette op på evt. fejl.

 

Windows:

ipconfig -release

ipconfig -renew

 

MAC OS X/Linux:

sudo ipconfig set <INTERFACE> BOOTP

sudo ipconfig set <INTERFACE> DHCP

Obs.: Udskift <INTERFACE> med det interface du ønsker at fornye IP for. F.eks.: en0 (typisk LAN) eller en1 (typisk trådløs).

 

 

Bedøm os på