Telefoni

  • Tastevejledning.pdf

    Uploaded: 2017-02-03

    Telefoni tastevejledning fra Dansk Kabel TV.ViderstillingTelefonsvareTonesignalerOpkaldModtage kaldSamtale venterVideres...

Bedøm os på Trustpilot
Trustpilot